?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">哈尔滨医U大学十九大专题|?/TITLE><meta name="keywords" content="(*^▽^*)MG幸运熊猫官网,(★^O^★)MG真爱投注,(^ω^)MG百慕大三角奖金赔率" /> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="css/frame.css"><script type="text/javascript" src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script><script type="text/javascript" src="js/jquery.DB_tabMotionBanner.min.js"></script><script type="text/javascript"> $(function(){ slidemenu(".drop-menu-effect"); }); function slidemenu(_this){ $(_this).each(function(){ var $this = $(this); var theMenu = $this.find("#submenu1,#submenu2,#submenu3,#submenu4,#submenu5,#submenu6,#submenu7,#submenu8,#submenu9"); var tarHeight = theMenu.height(); theMenu.css({height:0}); $this.hover( function(){ $(this).addClass("hover_menu"); theMenu.stop().show().animate({height:tarHeight},400); }, function(){ $(this).removeClass("hover_menu"); theMenu.stop().animate({height:0},400,function(){ $(this).css({display:"none"}); }); } ); }); } </script> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:7765626265723230657847565350574403070003 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1001,'/index.jsp',-1,1407428890)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <BODY> <DIV class="header"> <DIV class="width"> <DIV class="h_top"> <DIV class="header-left"><IMG src="images/logo.png"></DIV> <DIV class="header-right"></DIV> <DIV class="clear"></DIV></DIV> <DIV class="nav"><!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="0" ispublic="0" tagname="|站D" viewid="125278" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="|站D"--> <li class="drop-menu-effect"><a href="index.htm"><span>首页</span></a></li> <li class="drop-menu-effect "> <a href="zywj.htm"><span>中央文g</span></a> </li> <li class="drop-menu-effect "> <a href="llyj.htm"><span>理论研究</span></a> </li> <li class="drop-menu-effect "> <a href="xxdt.htm"><span>学校动?/span></a> </li> <li class="drop-menu-effect "> <a href="jccz.htm"><span>基层传真</span></a> </li> <li class="drop-menu-effect "> <a href="xxxs.htm"><span>学习心声</span></a> </li> <li class="drop-menu-effect "> <a href="xglj.htm"><span>相关链接</span></a> </li> <!--#endeditable--></DIV></DIV></DIV> <DIV class="width"> <DIV class="banner"> <DIV class="DB_tab25"> <UL class="DB_bgSet"><!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="1" ispublic="0" tagname="banner" viewid="125290" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="banner"--> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script> <li style="background:url(images/1.jpg) no-repeat 100% 100%"></li> <li style="background:url(images/tu2.jpg) no-repeat 100% 100%"></li> <!--#endeditable--></UL> <UL class="DB_imgSet"> <LI> <LI></LI></UL> <DIV class="DB_menuWrap"> <UL class="DB_menuSet"> <LI><IMG alt="" src="images/btn_off.png"> <LI><IMG alt="" src="images/btn_off.png"> </LI></UL> <DIV class="DB_next"><IMG alt="NEXT" src="images/nextArrow.png"></DIV> <DIV class="DB_prev"><IMG alt="PREV" src="images/prevArrow.png"></DIV></DIV></DIV><script type="text/javascript"> $('.DB_tab25').DB_tabMotionBanner({ key:'b28551', autoRollingTime:5000, bgSpeed:500, motion:{ DB_1_1:{left:-50,opacity:0,speed:1000,delay:500}, DB_1_2:{left:-50,opacity:0,speed:1000,delay:1000}, DB_1_3:{left:100,opacity:0,speed:1000,delay:1500}, DB_2_1:{top:50,opacity:0,speed:1000,delay:500}, DB_2_2:{top:50,opacity:0,speed:1000,delay:1000}, DB_2_3:{top:100,opacity:0,speed:1000,delay:1500}, DB_3_1:{left:-50,opacity:0,speed:1000,delay:500}, DB_3_2:{top:50,opacity:0,speed:1000,delay:1000}, DB_3_3:{top:0,opacity:0,speed:1000,delay:1500}, DB_4_1:{top:50,opacity:0,speed:1000,delay:500}, DB_4_2:{top:0,opacity:0,speed:1000,delay:1000}, DB_4_3:{top:0,opacity:0,speed:1000,delay:1500}, DB_4_4:{top:30,opacity:0,speed:1000,delay:2000}, DB_4_5:{top:100,opacity:0,speed:1000,delay:3000}, DB_5_1:{top:50,opacity:0,speed:1000,delay:500}, DB_5_2:{top:0,opacity:0,speed:1000,delay:1000}, DB_5_3:{top:0,opacity:0,speed:1000,delay:1500}, DB_5_4:{top:30,opacity:0,speed:1000,delay:2000}, DB_5_5:{top:100,opacity:0,speed:1000,delay:3000}, end:null } }) </script></DIV> <DIV class="main_a"> <DIV class="main_b"> <DIV class="news_r_top"></DIV> <DIV class="news_r_list"> <UL></UL></DIV></DIV> <DIV class="tzgg msmy"> <DIV class="news_r_top"><A href="zywj.htm" target="">[ MORE ]</A><FONT color="#ffffff">  中央文g</FONT></DIV> <DIV class="news_r_list"> <UL><!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="2" ispublic="0" tagname="十九大精? viewid="125337" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="十九大精?--> <li><span>2017-11-10</span><a href="info/1295/1110.htm">习近qI册全面建成康C会 夺取新时代中国特...</a></li> <li><span>2017-11-10</span><a href="info/1295/1109.htm">十八届中央纪律检查委员会向中国共产党W十九次...</a></li> <li><span>2017-11-09</span><a href="info/1295/1088.htm">中国׃党章E(最新版Q?/a></li> <script>_showDynClickBatch(['dynclicks_u2_1110','dynclicks_u2_1109','dynclicks_u2_1088'],[1110,1109,1088],"wbnews", 1407428890)</script> <!--#endeditable--></UL></DIV></DIV> <DIV class="tzgg msmy"> <DIV class="news_r_top"><A href="llyj.htm" target="">[ MORE ]</A><FONT color="#ffffff">  理论研究</FONT></DIV> <DIV class="news_r_list"> <UL><!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="3" ispublic="0" tagname="理论研究" viewid="125336" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="理论研究"--> <li><span>2018-12-25</span><a href="info/1297/1274.htm">李洪峎ͼ举旗帜聚民心育新人兴文化展Ş象,是新...</a></li> <li><span>2018-12-25</span><a href="info/1297/1273.htm">颜晓峎ͼ始终坚持以h民ؓ中心的h值取?/a></li> <li><span>2018-12-25</span><a href="info/1297/1272.htm">杨凤城:始终坚持和发展中国特色社会主?/a></li> <li><span>2018-12-25</span><a href="info/1297/1271.htm">贺长余:新时代改革亟需冲破五个观念</a></li> <script>_showDynClickBatch(['dynclicks_u3_1274','dynclicks_u3_1273','dynclicks_u3_1272','dynclicks_u3_1271'],[1274,1273,1272,1271],"wbnews", 1407428890)</script> <!--#endeditable--></UL></DIV></DIV> <DIV class="tzgg msmy"> <DIV class="news_r_top"><A href="xxdt.htm" target="">[ MORE ]</A><FONT color="#ffffff">  学校动?/FONT></DIV> <DIV class="news_r_list"> <UL><!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="4" ispublic="0" tagname="学校动? viewid="125339" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="学校动?--> <li><span>2018-12-25</span><a href="info/1296/1276.htm">我校l织师生收听收看庆祝攚w开?0周年大会</a></li> <li><span>2018-12-25</span><a href="info/1296/1275.htm">学习先进教育理念 提升教学质量保障水^</a></li> <li><span>2018-06-22</span><a href="info/1296/1251.htm">全国高校“学习新思想千万师生同上一堂课”黑?..</a></li> <li><span>2018-02-14</span><a href="info/1296/1211.htm">杨宝峰院士在“首届实施健康中国战?健康中国?..</a></li> <script>_showDynClickBatch(['dynclicks_u4_1276','dynclicks_u4_1275','dynclicks_u4_1251','dynclicks_u4_1211'],[1276,1275,1251,1211],"wbnews", 1407428890)</script> <!--#endeditable--></UL></DIV></DIV> <DIV class="tzgg msmy"> <DIV class="news_r_top"><A href="jccz.htm" target="">[ MORE ]</A><FONT color="#ffffff">  基层传真</FONT></DIV> <DIV class="news_r_list"> <UL><!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="5" ispublic="0" tagname="基层传真" viewid="125338" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="基层传真"--> <li><span>2018-12-25</span><a href="info/1294/1278.htm">公卫学院W十一?博识?知识竞赛l束</a></li> <li><span>2018-12-25</span><a href="info/1294/1277.htm">基础2018U本U(63期)l织W二扚w马学员观?..</a></li> <li><span>2018-06-12</span><a href="info/1294/1249.htm">四院五官中心党支部开展学习十九大_知识竞赛</a></li> <li><span>2018-06-11</span><a href="info/1294/1248.htm">一院党委D办学习诏Mq^中国特色C会M?..</a></li> <script>_showDynClickBatch(['dynclicks_u5_1278','dynclicks_u5_1277','dynclicks_u5_1249','dynclicks_u5_1248'],[1278,1277,1249,1248],"wbnews", 1407428890)</script> <!--#endeditable--></UL></DIV></DIV> <DIV class="tzgg msmy"> <DIV class="news_r_top"><A href="xxxs.htm" target="">[ MORE ]</A><FONT color="#ffffff">  学习心声</FONT></DIV> <DIV class="news_r_list"> <UL><!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="6" ispublic="0" tagname="学习心声" viewid="125333" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="学习心声"--> <li><span>2018-08-18</span><a href="info/1048/1262.htm">乔远东:学习十九大精,深化作风整顿Q营造风...</a></li> <li><span>2018-05-22</span><a href="info/1048/1245.htm">韩依辎ͼ​五q筑?五年奠基 五年启航</a></li> <li><span>2018-05-18</span><a href="info/1048/1244.htm">王晓云:学习十九?Ȁ发爱校爱党爱国爱中华民族...</a></li> <li><span>2018-05-17</span><a href="info/1048/1243.htm">乔蕤琻I培育文化启蒙 树立大文化思维</a></li> <script>_showDynClickBatch(['dynclicks_u6_1262','dynclicks_u6_1245','dynclicks_u6_1244','dynclicks_u6_1243'],[1262,1245,1244,1243],"wbnews", 1407428890)</script> <!--#endeditable--></UL></DIV></DIV> <DIV class="tzgg msmy"> <DIV class="news_r_top"><A href="xglj.htm" target="">[ MORE ]</A><FONT color="#ffffff">  相关链接</FONT></DIV> <DIV class="news_r_list"> <UL><!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="7" ispublic="0" tagname="代表风采" viewid="125334" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="代表风采"--> <li><span>2017-11-10</span><a href="http://cpc.people.com.cn/GB/67481/359666/">人民|?/a></li> <li><span>2017-11-10</span><a href="http://www.12371.cn/">׃党员|?/a></li> <script>_showDynClickBatch(['dynclicks_u7_1104','dynclicks_u7_1103'],[1104,1103],"wbnews", 1407428890)</script> <!--#endeditable--></UL></DIV></DIV></DIV></DIV> <DIV class="clear"></DIV> <DIV></DIV> <DIV></DIV> <DIV class="f"> <DIV class="width"> <DIV class="f_nr"><!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="8" ispublic="0" tagname="版权" viewid="125289" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="版权"--><!-- 版权内容请在本组?内容配置-版权"处填?--> <p>黑ICP?5001970? 哈尔滨医U大学网l信息中心版权所?br />All Right Reserved Copyright(C)2007 Network Center Of Harbin Medical University<br />哈尔滨市南岗Z健\157P150081Q?/p><!--#endeditable--></DIV> <DIV class="f_yqlj"> <LI><!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="9" ispublic="0" tagname="友情链接" viewid="125287" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="友情链接"--><script language="javascript" src="/system/resource/js/openlink.js"></script><select onchange="_openSelectLink(this, 'value', 'addclicks')"> <option>—友情链接?/option> </select> <!--#endeditable--></LI> <LI><!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="10" ispublic="0" tagname="资源链接" viewid="125288" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="资源链接"--><select onchange="_openSelectLink(this, 'value', 'addclicks')"> <option>--资源链接--</option> </select><!--#endeditable--></LI></DIV> <DIV class="f_right"><EM>扫码x<BR>官方微信</EM><SPAN><IMG src="images/ewm.jpg"></SPAN></DIV></DIV></DIV> <a href="http://www.764654.tw/"><span class="STYLE1">(*^^*)MG֮_Ӯ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.8648315.buzz">2</a> <a href="http://www.sdivxp.buzz">ʱʱʲʿѯ</a> <a href="http://www.656563.buzz">12</a> <a href="http://www.698135.buzz">ʮapp</a> <a href="http://www.1928620.buzz"></a> <a href="http://www.12039024.buzz">齫Ϸģʽ</a> <a href="http://www.4668627.buzz">28տvs</a> <a href="http://www.722331.buzz">ʮһѡ</a> <a href="http://www.936291.buzz">2019Ф׼</a> <a href="http://www.3682859.buzz">㽭12ζ©ֵ</a> <a href="http://www.dowbfrta.buzz">齫ͼ齫ļ</a> <a href="http://www.xcbnbbp.buzz">ְ齫</a> <a href="http://www.bujdof.buzz">ʮһ˶÷</a> <a href="http://www.371081.buzz">ʮһѡ弼ɾ</a> <a href="http://www.662002.buzz">246ò118ͼ⾫ѡ</a> <a href="http://www.eabdjh.buzz">˿3</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>